Spelregels van EvenBeeld

De spelregels van EvenBeeld – Wat u kunt verwachten

 

Wat leuk dat u een beeldje wilt laten maken bij EvenBeeld! Het is belangrijk dat u van tevoren weet wat u van EvenBeeld kunt verwachten. Daarom heeft EvenBeeld spelregels opgesteld die op het werk van EvenBeeld van toepassing zijn. Mocht u bij deze spelregels vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op.

 

Spelregel 1: EvenBeeld gaat voor u aan de slag, maar vergeet uw krabbel niet

EvenBeeld gaat voor u aan de slag met het maken van een (rubber)mal, het gieten van uw beeldje en het afwerken van uw beeldje. Het is belangrijk dat u vooraf de kostenindicatie heeft ondertekend. Daarin staat namelijk opgenomen wat EvenBeeld voor u gaat uitvoeren.

 

Spelregel 2: EvenBeeld spant zich in voor een mooi beeldje

EvenBeeld spant zich in voor een beeldje dat zo veel mogelijk tegemoet komt aan uw wensen. Het kan echter voorkomen dat het beeldje (kleine) afwijkingen vertoont. EvenBeeld kan u helaas geen 100% garantie geven en kan daartoe ook niet worden gehouden. We bekijken in zo’n geval uiteraard samen hoe we alsnog invulling kunnen geven aan uw wensen.

 

Spelregel 3: EvenBeeld beschermt zo veel mogelijk uw kleding en huid

EvenBeeld gebruikt voor het maken van de (rubber)mal een medisch geteste vloeistof. Deze vloeistof is niet schadelijk bevonden voor uw huid en/of gezondheid. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is EvenBeeld niet aansprakelijk voor enige vorm van schade (gevolgschade daaronder begrepen) voor het gebruik van de vloeistof en/of de uitvoering van andere werkzaamheden. Om uw huid en/of kleding toch zo veel mogelijk te beschermen, maakt EvenBeeld bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik van afschermend plastic.
Wanneer u kiest voor een bodycasting beeld is het goed om te realiseren dat een bodycasting beeld gedetailleerd is. U dient daarom minimaal drie uur voorafgaand aan de casting geen (strakke) onderbroek, BH, of andere kleding te dragen die in uw huid tekent. Daarnaast is het van belang dat u voorafgaand aan de casting goed eet en drinkt. Het maken van een beeld is een unieke ervaring en EvenBeeld hoopt dat u er met tevredenheid op terug zult zien. Mochten er zaken van belang zijn die de casting kunnen beïnvloeden, dan overleggen we daar van tevoren samen over. Het is bovenal belangrijk dat u zich op uw gemak voelt.

 

Spelregel 4: U volgt zo veel mogelijk de aanwijzingen van EvenBeeld op

Om ervoor te zorgen dat uw beeldje er mooi uit komt te zien, is het belangrijk dat u de aanwijzingen van EvenBeeld opvolgt. Mocht u de aanwijzingen niet opvolgen, kan dit tot gevolg hebben dat uw beeldje er anders uit komt te zien. In zo’n geval is EvenBeeld daarvoor niet aansprakelijk.

 

Spelregel 5: U zorgt voor tijdige betaling

Het creëren van uw beeldje kost uiteraard tijd, maar ook materiaal. Op basis van de ondertekende kostenindicatie, stelt EvenBeeld u in kennis van de door u te betalen prijs. Hierbij hanteert EvenBeeld een betalingstermijn van 14 kalenderdagen. Betaling dient te geschieden via bankoverschrijving.

 

Spelregel 6: U kent de spelregels en accepteert deze

Om misverstanden te voorkomen is het van belang dat u de spelregels van EvenBeeld kent en accepteert. Door ondertekening van de kostenindicatie verklaart u dat u de spelregels heeft ontvangen en dat u deze heeft geaccepteerd.

 

Spelregel 7: We bekijken de zaken positief

Mocht u onverhoopt niet helemaal tevreden zijn over uw beeldje of anderszins, bekijken we samen hoe we het probleem op een positieve manier kunnen oplossen. EvenBeeld houdt graag oog voor elkaar en bekijkt de zaken positief.

 

Laten we samen aan de slag gaan!